Der har været en voldsom ballade i vores lokale borgerforening, fordi mange har protesteret voldsomt over planerne om at påtvinge et af de ældre kvarterer i byen at aftage fjernvarme. Det kan kommunen gøre med loven i hånden, men mange husejere i det pågældende kvarter har indenfor de senere år investeret i naturgas som varmekilde, og de er i hvert fald sure over kommunens planer.

Her forleden aften var der så indkaldt til et stormøde for borgerforeningens medlemmer, og flere byrådsmedlemmer stillede op til en debat. Jeg havde besluttet mig for at deltage i mødet – mest af almindelig interesse, da vores hus ikke ligger i det berørte kvarter.

På forhånd hørte jeg, at den regionale tv-station havde meldt sin ankomst til mødet, og jeg blev nok lidt glædeligt overrasket over, at vores borgerforening havde sørget for at opstille en flot infostander lige indenfor indgangen til hallen, hvor mødet blev afviklet. Den blev jeg opmærksom på, fordi tv-folkene stod og tog et nærbillede af den, da jeg ankom til mødet.

Og inde i hallen kunne jeg konstatere, at foreningen havde sørget for opstilling af en mobilscene i den ene ende af hallen, så byrådsmedlemmerne og de andre debattører kunne sidde der ved et langt bor.

Et af bestyrelsesmedlemmerne fra borgerforeningen fortalte mig i øvrigt, at man havde sørget for at få opsat ekstra lysudstyr over scenen i anledning af tv’s tilstedeværelse.

Det blev alt i alt et godt møde, men nogen endelig afgørelse på stridsspørgsmålet blev der nu ikke opnået.

I øvrigt et enormt udvalg på

http://lunaudio.dk/