Vi er afhængige af internettet, overalt vi i dag bevæger os. Især på min efterskole, hvor vi dagligt bruger det trådløse netværk til stort set alt – og uden et trådløst netværk som vores, ville hverdagen på efterskolen være en hel del sværere, end jeg egentligt har lyst til at forestille mig!
Vores efterskole har haft trådløst netværk i et par år efterhånden. Jeg vil næsten tro, at det er lige siden dengang, hvor et trådløst netværk kunne erhverves for nogenlunde rimelige penge. Omkring 2003, er mit bedste bud. Siden da er hastigheden på det trådløse netværk blevet opgraderet adskillige gange, men én ting består: Vi er mobile og kan bruge vores internet overalt!
Et godt trådløst netværk er uundværligt
Som elev på en efterskole er min bedste overbevisning, at et funktionelt trådløst netværk er helt og aldeles uundværligt! Internettet er en central del af vores efterskole: Vi kan se vores skema, hvilke afleveringer vi har, andre meddelelser, holde kontakt med venner og så mange andre ting, at det ikke giver mening at remse dem alle sammen op. Bundresultatet er, at det trådløse netværk binder vores liv på efterskolen sammen.
Vi har desværre også oplevet konsekvensen af mangel på trådløst netværk mere end én gang. Det er næsten skræmmende, men vi har i de tider, hvor internettet svigter os, svært ved at få det hele til at fungere.
I en periode på næsten to uger havde vi intet trådløst netværk. Selvom det da gjorde, at vi fysisk tilbragte mere tid sammen, havde efterskolen svært ved at organisere ture, lektier, afleveringer og alle former for arrangementer. På min efterskole er vi trods alt knap 200 elever, så at få alle samlet i en sal flere gange dagligt for at give beskeder er ikke den bedste løsning.
Piratfilter på det trådløse netværk
Min efterskoles trådløse netværk kommer med visse begrænsninger. Vi har ikke mulighed for at downloade film og musik ulovligt, da disse funktioner er spærret. Mens det kan være irriterende, må vi som elever også indrømme, at der er en mening med galskaben.
Derudover er visse andre sider også blokeret, men i det store hele kan vi bruge det trådløse netværk som vi ønsker. Efterskolen giver os ansvar for egen læring på det punkt – og vi er klar til at tage det ansvar!
Fra mine venner på andre efterskoler ved jeg, at et trådløst netværk på en efterskole kan skabe problemer med hastigheden, når flere hundrede elever kobler sig på samtidigt. Af den grund får vi også regelmæssigt opgraderet vores forbindelse, og der er tilmed dannet grænser for, hvor meget af forbindelsen man kan bruge. På den måde sikrer efterskolen, at alle kan benytte det trådløse netværk på lige fod.
Vi er afhængige af det; Det trådløse netværk på efterskolen. Uden det, ville vores hverdag være en hel del mere kompliceret end den allerede er med lektier og fysikafleveringer. Det trådløse netværk virker bedst, når vi ikke ligger mærke til det, men når det bare spiller i baggrunden og lader os passe vores dag.