Et år på en efterskole er utvivlsomt en fantastisk oplevelse for så godt som alle. Men desværre er det ikke alle, der efter folkeskolen får mulighed for et år på en efterskole ene og alene på grund af de økonomiske kvaler, der er forbundet herved.

Derfor er det relevant at kigge på det muligheder, der er for at få tilskud til et efterskoleophold.

Opholdet på en efterskole koster fra 7-8.000kr om måneden og op. Dette er en meget høj pris for næsten enhver husstand. Men staten går heldigvis ind og yder et vist efterskoletilbud til alle kommende elever udover det tilskud, der ydes til efterskolen før skoleårets begyndelse.

Udregnes efter forældres indkomst

Det tilskud til efterskole, du kan se frem til at modtage, afhænger af dine forældres indkomst 2 år før, du begynder på efterskolen. 2-års-reglen er sat i verden for at undgå, at lyssky forældre blot dropper deres arbejde i en måneds tid lige op til skolestart for at få det maksimale bidrag, der næsten dækker alle omkostninger ved efterskolen.

Alt efter hvor stor dine forældres samlede indtægt var for 2 år siden, kan du derfor se frem til et større eller mindre tilskud til efterskole. Dette varierende tilskud sørger for, at de forældre, der selv kan, ikke får et særligt imponerende tilskud, mens de elever, der kommer fra svage hjem i stedet for kan se frem til en større månedlig check. På den måde er systemet opbygget til at være fair overfor alle.

Mulighed for yderligere efterskoletilskud

Har situationen ændret sig mærkbart siden for 2 år siden, eksempelvis i form af pludselig arbejdsløshed i familien, er det dog muligt at søge om en særlig dispensation til at få et højere efterskoletilskud til ens år. Dette sikrer derfor, at selv nyligt økonomisk svage familier trods gode økonomiske takter for et par år siden har mulighed for at sende et barn på efterskole.

Dispensation ydes ikke for alt. Det er derfor kun de personer, der reelt sidder skidt i det og rent faktisk har brug for et ekstra tilskud til efterskole, der kan regne med at få det. Alle andre må i stedet kigge dybt i egne lommer og selv betale en del af den pris, det nu og engang koster at komme på efterskole.

Prisen for et efterskoleår

Med eller uden tilskud er et år på efterskolen for forældrene og staten en dyr fornøjelse. Mens staten stadigt betaler majoriteten af udgifterne, skal forældrene stadigt regne med at slippe mellem 50.000kr 70.000kr for et år på efterskolen for junior alt efter landsdel og efterskolens andre kvalifikationer.

Men selvom efterskolen kan være et ganske dyrt år, selv med det famøse efterskoletilskud, vil det alligevel være pengene og tiden værd i 99 % af tilfældene. Den udvikling, en efterskole kan give til en person, der ellers har set sig træt på det danske uddannelsessystem kan ikke prissættes.

Derfor lever efterskolerne i Danmark også videre i bedste velgående trods adskillige nedskæringer i budgettet fra regeringens side det sidste stykke tid. Der skal mere til, før end de danske efterskole går nedenom og hjem. Og heldigvis for det.